Virtuální Sídla – Fiktivní, avšak Legitimní

Pořídit si virtuální sídlo na některé z prestižních adres není již řadu let nic složitého. Mít oficiální sídlo svojí firmy například na pražském Václavském náměstí či v některé ze známých přilehlých ulic je především z hlediska prvního dojmu celkem zajímavé a na potenciální zákazníky a obchodní partnery to jistě může zapůsobit mnohem lépe než nic neříkající adresa z malé vesničky někde v podhůří Orlických hor. Efekt prvního dojmu prostě na mnohé z nás účinkuje zcela spolehlivě.

Kontroly finančních úřadů

Některé firmy se v minulosti pro toto řešení rozhodovaly i z jiných důvodů než je zvučná adresa. Pravděpodobnost kontroly ze strany státních úřadů, zejména toho finančního, byla zkrátka ve větším městě se spoustou firem značně nižší než na malém městě nebo na vesnici. Tento důvod je však již minulostí. Finanční zpráva získala celostátní územní působnost a tak kterýkoliv finanční úřad může již provádět kontrolu u jakéhokoliv daňového subjektu a to kdekoliv v rámci celé republiky.

Rostoucí obliba

Stále je zde však mnoho dobrých a zcela legitimních důvodů pro to, aby si firma pořídila svou virtuální kancelář, a popularita tohoto způsobu podnikání rozhodně neklesá, ba naopak. Rok co rok si virtuální sídlo pořídí desítky i stovky dalších firem a podnikatelů. Sídlo firmy umístěné v anonymnějším prostředí velkého města může mnohdy přispět ke klidnějšímu podnikání a lepšímu rozvoji byznysu a i proto je zrovna Praha v tomto ohledu tak populární destinací, o čemž svědčí i údaje z tohoto článku.

Při splnění všech zákonných požadavků se jedná o zcela legální a navíc mimořádně úspornou záležitost. K tomu nejpodstatnějšímu, co musí splňovat, patří správné označení sídla, zajištění přebírání písemností a zajištění kontaktu s veřejností a také se státními orgány.

 

Virtuální sídla – co za svoje peníze dostanete?

Solidní poskytovatel virtuálního sídla vám dnes nabídne i nejrůznější doprovodné služby. K těm nejzákladnějším patří již zmiňované přebírání veškerých došlých zásilek. O nich vás buď ihned informuje, případně vám je automaticky odešle na domluvenou adresu. Řeč je o veškeré obchodní i úřední korespondenci.

 

Telefony, fax i administrativní služby

Každý seriosní provozovatel virtuální kanceláře vám zprostředkuje nepřetržitý telefonický a faxový kontakt s vašimi zákazníky, obchodními partnery i se všemi úřady. Tuto činnost zajistí personál vyškolený na profesionální úrovni a nestane se tedy, že byste cokoliv důležitého promeškali.

Každá firma si může předem vybrat, jestli upřednostní automatické přesměrování telefonního hovoru nebo zda zvolí upozornění pomocí SMS či e-mailu. V úvahu připadá i přesměrování do hlasové schránky. Zprávy, které přijdou faxem, jsou nejčastěji zpracovány do digitální podoby a poté odeslány na firemní e-mailovou adresu za tímto účelem předem vybranou.

Jako ve vlastní kanceláři

Samozřejmostí jsou i běžné administrativní úkony, kdy důkladně proškolený personál zajišťuje skenování a kopírování různých dokumentů stejně tak jako i přepisy nejrůznějších textů či zpracování vašich účtů a faktur. Všechny tyto záležitosti by pro vás jinak obstarávali vaši vlastní zaměstnanci, což by s sebou neslo nesrovnatelně vyšší náklady. Využít můžete rovněž nějakou zasedací či kancelářskou místnost a pronajmout si ji právě jen tehdy, kdy ji budete skutečně potřebovat, čili klidně jen na pár hodin v měsíci. I to pochopitelně znamená zajímavou úsporu peněz.

 

Komu je služba určena především?

Služby virtuálních kanceláří využívá celá řada podnikatelů a to z nejrůznějších oborů. Jedná se především o ty, kteří ke své činnosti nepotřebují skutečné kanceláře, tedy například podnikatele působící v IT oboru, různé poradenské firmy apod. Více se dočtete zde. Důvodem ke zřízení virtuálního sídla může být i to, že nechtějí mít sídlo firmy u sebe doma, a to zejména kvůli oddělení podnikatelských aktivit od těch soukromých.

 

Pro začínající firmy je to požehnání

Využitím služeb spojených se zřízením virtuálního sídla mohou především začínající firmy výrazným způsobem zefektivnit vynakládání financí na svůj provoz, což jim může velmi zásadně usnadnit etablování v jejich oboru. Úspory, kterých se dá tímto způsobem podnikání dosáhnout, mohou mít tedy především v počátcích podnikání rozhodující vliv na úspěch či neúspěch. Výše dnešních nájmů za kancelářské prostory, stejně tak jako nedostatek kvalitních pracovníků jsou často dostatečným důvodem, proč mnozí podnikatelé volí tuto formu provozování svého byznysu.

 

Minimální náklady

Za vynaložení minimálních nákladů se využitím virtuální kanceláře dostává firmám a podnikům takřka plnohodnotného servisu. Ceny se přitom v závislosti na lukrativnosti adresy a také na množství poskytovaných doprovodných služeb pohybují nejčastěji pouze v řádech stokorun a jen zcela výjimečně překročí tisícovku měsíčně, což je jen nepatrný zlomek toho, co by většina společností musela vydat, kdyby vše potřebné pro svůj provoz zajišťovala obvyklým způsobem.